صفحه اصلی : سرویس RSS : پیوندها : تماس با ما : درباره ما
امروز:
 
 نظرسنجي  - (نتیجه)
آيا با شبکه سازي سياسي از طريق سايت موافقيد؟

 مقالات نوانديشان 
نوشتن براي ِ من خوبي هاي ِ زيادي دارد، يکي از خوبي هايش اين است که يک نوع روش ِ درمان است328يک نوع فکر کردن با صداي ِ بلند. و اين فکر کردن با صداي ِ بلند باعث ميشود بتوانم به پروسه اي که طي شده يا در گذر زمان است، بهتر فکر کنم. حتي يک نوع روانکاوي که عمق ِ مغز را ميشکافد و بيرون ميريزد. ../Uploads/NewsPics/حریری.jpg
جهاني شدن و هويتمندي، دوگانگي پوچ براي جهان سومي ها318مقاله حاضر نوشته دوست نوانديشمان آقاي محمد قادري دانشجوي ارشد مديريت شهري دانشگاه تهران است. ../Uploads/NewsPics/photo_2016-02-11_12-16-50.jpg
هوشيار باشيم /دوست نوانديش:دكتر محمد عجم306بخش ديدگاه، نظرات ارسالي مخاطبان نوانديش ما را منعكس مي كند. هر چند اين ديدگاهها ممكن است لزوما نظر رسمي ما نباشد ولي داراي بن مايه هاي ارزشمند فكري و توصيه هاي مفيد است. ../Uploads/NewsPics/دکتر محمد عجم.jpg
نقدي بر سخنان سخنگوي دولت/دوست نوانديش:علي صارميان 305بخش ديدگاه، نظرات ارسالي مخاطبان نوانديش ما را منعكس مي كند. هر چند اين ديدگاهها ممكن است لزوما نظر رسمي ما نباشد ولي داراي بن مايه هاي ارزشمند فكري و توصيه هاي مفيد است. ../Uploads/NewsPics/مقاله2.jpg
گروههاي ذي نفوذ عربستان/دوست نوانديش رضا پاکدامن304بخش ديدگاه، نظرات ارسالي مخاطبان نوانديش ما را منعكس مي كند. هر چند اين ديدگاهها ممكن است لزوما نظر رسمي ما نباشد ولي داراي بن مايه هاي ارزشمند فكري و توصيه هاي مفيد است. ../Uploads/NewsPics/مقاله.jpg
 
 
 
Copyright © 2007-2014 Modern Thinkers Party of Islamic Iran, All rights reserved.