صفحه اصلی : سرویس RSS : پیوندها : تماس با ما : درباره ما
امروز:
 
 نظرسنجي  - (نتیجه)
آيا با شبکه سازي سياسي از طريق سايت موافقيد؟

 کتابخانه الکترونيک حزب 

 

کتاب هاي زير جهت مطالعات اعضاء و هواداران حزب پيشنهاد مي شود .

لطفا با ورود به لينک و دانلود کتاب ها به مطالعه آنها اقدام نماييد . معرفي کتاب ها به معناي تاييد کامل محتوا و جهت گيري آنها نيست ولي جهت ارتقاء سطح علمي اعضاء و هواداران مفيد تلقي مي شود.

1.کتاب هاي استاد مرتضي مطهري


احياي تفکر اسلامي
اخلاق جنسي در اسلام و جهان غرب
آزادي معنوي
اسلام و نيازهاي زمان (1)
اسلام و نيازهاي زمان (2)
اصول فلسفه و روش رئاليسم (1)
اصول فلسفه و روش رئاليسم (2)
اصول فلسفه و روش رئاليسم (3)
اصول فلسفه و روش رئاليسم (4)
اصول فلسفه و روش رئاليسم (5)
امامت و رهبري
امدادهاي غيبي در زندگي بشر
انسان کامل
انسان و سرنوشت
آشنايي با قرآن (1)
آشنايي با قرآن (2)
آشنايي با قرآن (3)
آشنايي با قرآن (4)
آشنايي با قرآن (5)
آشنايي با قرآن (6)
آشنايي با قرآن (7)
آشنايي با قرآن (8)
آشنايي با قرآن (9)
آشنايي با قرآن (10)
آشنايي با قرآن (11)
آشنايي با قرآن (12)
آشنايي با قرآن (13)
آشنايي با قرآن (14)
آينده انقلاب اسلامي ايران
آيينه جام
بررسي اجمالي نهضت هاي اسلامي در صد ساله اخير
بيست گفتار
پاسخ هاي استاد به نقدهايي بر کتاب مسئله حجاب
پانزده گفتار
پنج مقاله
پيامبر امي
تعليم و تربيت در اسلام
توحيد
جاذبه و دافعه علي عليه السلام
جهاد
حج
حکمت ها و اندرزها (1)
حکمت ها و اندرزها (2)
حماسه حسيني (1)
حماسه حسيني (2)
خاتميت
ختم نبوت
خدمات متقابل اسلام و ايران
داستان راستان (1)
داستان راستان (2)
درس هاي اسفار (1)
درس هاي اسفار (2)
درس هاي اسفار (3)
درس هاي اسفار (4)
درس هاي اسفار (5)
درس هاي اسفار (6)
ده گفتار
زن و مسايل قضايي و سياسي
سيري در سيره ائمه اطهار
سيري در سيره نبوي
سيري در نهج البلاغه
شرح منظومه 
شش مقاله
عدل الهي
عرفان حافظ
علل گرايش به ماديگري 
فطرت 
فلسفه اخلاق
فلسفه تاريخ (1)
فلسفه تاريخ (2)
فلسفه تاريخ (3)
فلسفه تاريخ (4)
قيام و انقلاب مهدي از ديدگاه فلسفه تاريخ
کليات علوم اسلامي1(منطق، فلسفه)
کليات علوم اسلامي2(کلام، عرفان، حکمت عملي)
کليات علوم اسلامي3(اصول فقه، فقه)
گفتارهايي در اخلاق اسلامي
گفت وگوي چهارجانبه
مسئله حجاب
مسئله ربا و بانک به ضميمه مسئله بيمه
مسئله شناخت
معاد
مقالات فلسفي
مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي (1): انسان و ايمان
مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي (2): جهان بيني توحيدي
مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي (3): وحي و نبوت
مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي (4): انسان در قرآن
مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي (5): جامعه و تاريخ
مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي (6): زندگي جاويد يا حيات اخروي
نامه تاريخي استاد مطهري به امام خميني
نبرد حق و باطل (به ضميمه تکامل اجتماعي انسان در تاريخ)
نبوت 
نظام حقوق زن در اسلام
نظري به نظام اقتصادي اسلام
نقدي بر مارکسيسم
هدف زندگي
ولاءها و ولايت ها

دريافت فايل pdf همه کتاب ها به صورت يکجا

2.کتاب هاي دکتر علي شريعتي

  -ابوذر 
 -انسان بي خود 
 -خود آگاهي و استعمار
 -با مخاطب هاي آشنا
 -انسان و اسلام
 -انتظار مذهب اعتراض
 -عرفان برابري آزادي
 -جهت گيري طبقاتي در اسلام
 -خودسازي انقلابي
 -نيايش – کارل
 -توحيد و شرک
 -زندگي علي پس از مرگش
 -فلسفه تاريخ
 -ابراهيم در کشاکش دوران
 -سرود آفرينش
 -علي تنهاست
 -علي حقيقتي بر گونه اساطير
 -آري برادر چنين بود
 -بازگشت به خويشتن
 -فاطمه، فاطمه است
 -گياه شناسي (سوره روم)
 -هبوط در کوير
 -اگر پاپ و مارکس نبودند
 -مذهب عليه مذهب
 -نياز انسان امروز
 -چه نيازيي علي هست ؟
 -پدر و مادر، شما متهميد
 -پيروان علي و رنج هايشان
 -تشيع علوي و تشيع صفوي
 -شهادت
 -پيام اميد به روشنفکر مسئول
 -يک جلوش تا بينهايت صفرها
 -خداحافظ شهر شهادت

-نظرات آيت الله خامنه اي در مورد دکتر علي شريعتي


3. بانک اسناد ملي و مادر جمهوري اسلامي


قانون اساسي جمهوري اسلامي

منشور حقوق شهروندي


English books

- Thinking Skills


 
 
 
Copyright © 2007-2014 Modern Thinkers Party of Islamic Iran, All rights reserved.