صفحه اصلی : سرویس RSS : پیوندها : تماس با ما : درباره ما
امروز:
 
 نظرسنجي  - (نتیجه)
آيا با شبکه سازي سياسي از طريق سايت موافقيد؟

 مرامنامه 

 

مرامنامه

 حزب نوانديشان ايران اسلامي :

حزب نوانديشان ايران اسلامي در جهت تبيين آرمانهاي خود و ايجاد وحدت آرماني در بين هواداران و اعضاي خود آرمانهاي زير را به عنوان" مرامنامه حزب" اعلام مي دارد:

 

الف- آرمان هاي عقيدتي :

1. ايجاد جامعه اي نمونه در پرتو اعتقاد به احکام دين مبين اسلام که معنويت و پاکي در عرصه هاي انديشه؛ گفتارو کردار شهروندان تجلي يابد و نمونه اي ازيک جامعه منتظر ظهور حضرت مهدي (عج) را به نمايش گذارد.

2. ايجاد جامعه اي که در آن عدالت اسلامي در رفتار حاکمان و شهروندان و نيز رفتار شهروندان با همديگر نمود يابد و ظلم در همه ابعادش از جامعه ايراني رخت بربندد.

3. ايجاد کشوري که نظم و تقوا همدوش هم در امور کشور داري جامعه را بسوي ترقي و تعالي مادي و معنوي به پيش برد.

4. دفاع از سنت هاي ارزشمند ملي و ديني در مسير تحکيم هويت ملي و ديني بدون غلتيدن به دامان کهنه پرستي و دفاع از نوگرايي بدون سقوط در پرتگاه نوپرستي و خودباختگي در برابر غرب.

5. حرکت در مسير نوانديشي ديني و دفاع خردمندانه و اصولي از دين و منافع ملي

6. اتخاذ خط مشي معتدلانه در انديشه و کردارسياسي و اقتصادي و فرهنگي

7. اعتقاد به انديشه "امت اسلامي" و تلاش براي تحقق آن در سطح جهان با توجه به روش هاي معقول

 

ب-آرمان هاي سياسي :

1. حاکميت نظام مردمسالار ديني در پرتو مديريت مبتني بر تفکر اسلامي توسط ولي فقيه عادل، مدير و مدبر
 
2. استقلال کامل ايران از تمامي قدرت هاي سلطه گر در مسير تعالي و تکامل کشور و دفاع از تماميت ارضي ايران
 
3.دفاع از آزادي انديشه؛ سخن و نوشتن؛ انتخاب نمايندگان ؛ انتخاب شغل ، احزاب و اجتماعات سياسي در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وقوانين موضوعه در مسير تعالي کشور
 
4. دفاع از کرامت انساني و حرمت جان و مال و ناموس و خانواده همه شهروندان بدون هرگونه تبعيض
 
5. اعتقاد به استقلال کامل قوا از همديگر بويژه استقلال قوه قضاييه از ساير قوا در مسير دفاع بدون تبعيض از حقوق شهروندان
 
6. تلاش براي تامين مسکن، کار ، بيمه در همه سطوح و انواع براي همگان و نيز بهداشت و درمان همگاني به گونه اي که هيچ ايراني از پوشش اين خدمات به هر دليلي بيرون نماند.
 
7. برابري همه شهروندان ايران در برابر قانون بدون استثناء و ايجاد فرصت هاي برابر در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي و نيز فرهنگي
 
8. حاکميت فرهنگ تعالي بخش اسلام در تمامي سطوح رفتار سياسي به صورت اخلاق و ادب سياسي اسلامي در روابط ميان احزاب و مردم و حاکميت و مردم و احزاب و حاکميت
 
9. دفاع از صلح و خلع سلاح جهاني در مسير تحقق جهاني عاري از خشونت

10  . تقويت هويت اقوام در راستاي صيانت از هويت ملي

 

ج- آرمان هاي اقتصادي واجتماعي:

1. مالکيت محترم شمرده مي شود ولي با تقدم منفعت جمع برمنفعت فرد

2.  تقدم رفاه مردم بر سود در کليه فعاليتهاي اقتصادي که توسط دولت انجام مي گيرد

3. حاکميت نظام اقتصادي بازارعدالت گرا که به محدوديت دخالت دولت انجاميده و در همين حال اقتصاد را در شکل کلان به گونه اي اداره مي کند که سرمايه سالاري پديد نيامده و شکاف طبقاتي ظهور نيابد.

4. توسعه کارآفريني؛ ريشه کن کردن فقر و بيکاري ، مديريت صحيح منابع مالي و انساني

5. شفاف و قاعده مند کردن نظام اقتصادي کشور براي ايجاد امنيت اقتصادي و نظام بازار عدالت گرا

6. تکوين و تقويت بخش مولد خصوصي و تعاوني براي مردمي کردن اقتصاد

7. ريشه کن کردن گراني و تورم،حفظ ارزش پول ملي و کنترل نقدينگي در گردش و جلوگيري از کسر بودجه هاي آشکار و پنهان

8. افزايش بهره وري در همه حوزه ها بويژه افزايش بهره وري در عوامل توليد و مديريت

9. توجه ويژه به رشد تحقيق و توسعه؛ خلاقيت و توسعه فنآوري هاي پيشرفته

10.   اولويت بخشي به بخش کشاورزي و روستا از طريق گسترش بيمه درماني کشاورزان و خانواده هاي آنان ، گسترش بيمه محصولات کشاورزي، ايجاد صنايع جانبي و تبديلي ؛ اعتلاي کيفيت بسته بندي و ...

11. مبارزه قاطع با فساد مالي در نظام اداري ، رشوه خواري ، سوء استفاده از فرصتهاي ويژه از طريق حاکميت قانون و شفافيت نظام اداري و اقتصادي

12.دفاع از حقوق کارگران، کشاورزان ؛ اصناف و همه طبقات در مسير ايجاد عدالت اجتماعي

13.گسترش و پوشش جامع بهداشت به گونه اي که هيچيک از آحاد شهروندان ايراني از اين خدمات محروم نمانند

14. تنظيم روابط کارگر و کارفرما در کليه بخش هاي صنعت ، کشاورزي ، تجاري و خدماتي به گونه اي که بالاترين سطح بهره وري با حفظ حقوق کارگران و منافع صاحبان سرمايه توام گردد

15. ژرفا بخشي به فرهنگ ديني در جامعه از طريق اتخاذ روشهاي علمي و خردمندانه

16. تقويت نهاد خانواده به عنوان کليدي ترين نقطه براي استحکام و تعالي بنيان جامعه

17. توجه ويژه به آموزش و پرورش در جهت اصلاح کنش ها ومنش هاي مخل تکامل ملي و نيز در راستاي تجهيز نسل هاي جديد به آگاهي ؛ دانايي و معرفت

18.  دفاع از حقوق مشروع زنان به مثابه شهروندان فعال وموثر در تعالي ايران

 د- آرمانهاي فرهنگي

1.گسترش فرهنگ نوانديشي در همه زمينه ها

2.تحکيم مباني ايماني و اخلاقي جامعه با استفاده از روش هاي علمي

3.تشخيص استعدادهاي ايرانيان بطور عام و نسل جوان بطور خاص و تقويت و پرورش اين استعدادها

4.گسترش فرهنگ تعاون و اخوت اسلامي در ميان شهروندان و هم اقشار و اقوام

5. احترام به سنت هاي ارزنده ديني و ملي و پاسداري از ادبيات و هنرهاي اين مرز و بوم و تقويت و ارتقاء جايگاه هنرمندان در کشور

6.تقويت جايگاه خانواده و حفظ حريم آن

7.گسترش فرهنگ انضباط و وظيفه شناسي و مسئوليت پذيري در امور 
 
 8. استحکام بخشي به جايگاه ورزش و تندرستي به عنوان زمينه لازم براي نشاط وسلامت روحي شهروندان
 
 
 
 
Copyright © 2007-2014 Modern Thinkers Party of Islamic Iran, All rights reserved.