صفحه اصلی : سرویس RSS : پیوندها : تماس با ما : درباره ما
امروز:
 
 نظرسنجي  - (نتیجه)
آيا با شبکه سازي سياسي از طريق سايت موافقيد؟

 متن کامل 
آموزش هاي حزبي- آشنايي با علم اقتصاد
1390 دوشنبه 28 شهريور
بزرگنمایی:

هدف اين درس:
درک سياست بدون فهم درست و علمي مفاهيم اقتصادي امکان پذير نيست.هر فعال سياسي براي کسب قدرت به منظور اجرايي ساختن ايده ها و عقايد خود تلاش مي کند.بخش اعظم مسايل يک جامعه ؛مسايل اقتصادي است.هدف اين  درس  آشنا ساختن دانشجويان با مکانيزم، عملکردها و ساختهاي اقتصادي و نيز مطالعه نظريات و تئوريهاي گوناگون اقتصادي است.اميدواريم اعضاو هواداران نخبه حزب نوانديشان ايران اسلامي با مطالعه چکيده مفاهيم و مکاتب علم اقتصاد انگيزه هاي لازم را براي مطالعه عميقتر اين علم بدست آورند.
درس 1:
 تاريخچه مختصري از شكل گيري علم اقتصاد و مكاتب اقتصادي
1-مكتب مركانتيليسم
2- مكتب فيزيوكراتها
3-مكتب كلاسيك
4- مكتب تاريخي
5- مكتب سوسياليسم
6- مكتب نئوكلاسيك
7- مكتب كينزينها
8- مكتب كينزين هاي جديد
1-1مقدمه
تا قبل از قرن 13 ميلادي تمام بحثهاي اجتماعي ازجمله اقتصاد از ديدگاه اخلاق بررسي مي شد.
افلاطون: ثروت و فضيلت به دو كفه ترازو مي مانندكه هرگاه يك كفه سنگين تر شود، پايين مي آيد وديگري بالا خواهد رفت.
در اين فصل مكاتب مهم اقتصادي به ترتيب شكل گيري بررسي مي شود:
2-1 مكتب مركانتيليسم
قرن13تا قرن 18
تمام كشورها نسخه ثابت درد خود را در دريافت سه قلم دارو مي دانستند:
1- كسب طلا و نقره  از هر مسير ممكن
2-افزايش ثروت و قدرت دولت مركزي
3- مداخله مستقيم دولت در امور اقتصادي و كنترل آن
فراموشي ارزشهاي اخلاقي
3-1 مكتب فيزيو كراتها (طبيعيون)
قرن18
بنيان گذار مكتب : فرانسوا كنه
خداوند  قوانين  و  نظم  جهاني  را  آفريده،خود نظامي  طبيعي  براي  فعاليتهاي  بشر ايجاد كرده است.
تأكيد بر آزادي نوع بشر در فعاليتهاي اجتماعي
4-1 مكتب كلاسيك
قرن 18و 19
بنيان گذار مكتب : آدام اسميت
نام كتاب : ثروت ملل
نظام حاكم بر بازار و عملكرد قيمتها قادر خواهد بود تعادل عمومي اقتصاد را ايجاد نمايد
تأكيد بر نفع شخصي و عدم دخالت دولت در اقتصاد
ساير نظريه پردازان كلاسيك: ژان باتيست سي
5-1 مكتب تاريخي
قرن 19
بنيان گذار مكتب : فردريش ليست
انتقاد به مكتب كلاسيك:
1- نظامات و قواعد مربوط به اجتماع بشري در حال تغيير و تحول است. بنابراين قوانين اقتصادي چهان شمول و ازلي نيستند.
2- كلاسيكها انسان را تك بعدي مي دانند(نفع شخصي) در صورتي كه انسان نياز به  نوع دوستي و محبت و معنويت هم دارد.
تأكيد بر :
1- قطع واسطه گران بين مصرف كننده و توليد كننده
2- حذف سود سرمايه داري
3-مالك شدن كارگران در ابزار توليد
6-1 مكتب سوسيالزم
قرن19
بنيان گذار مكتب : كارل ماركس
نام كتاب : سرمايه
- ازدرون مكتب تاريخي سوسياليزم به وجود آمد
-منتقد نظام سرمايه داري
-پيش بيني صحيح بحرانهاي اقتصادي سالهاي آتي
-تضاد دروني نظام سرمايه داري
- استثمار نيروي كار
7-1 مكتب نئوكلاسيك
قرن 19
اقتصاددانان مكتب نئو كلاسيك:
1- استانلي جونز، 2- كارل منگر، 3- لئون والراس،
4- كارل منگر، 5- آلفرد مارشال
اين مكتب مكتب كلاسيك تعديل شده است.
انسان با حداقل تلاش در جستجوي حداكثر كردن منفعت و سود است.
شاخه هاي مكتب نئوكلاسيك:
1- مكتب رياضي، 2- مكتب تفكر رواني( مكتب اتريشي)
8-1 مكتب كينزينها
قرن19
بنيان گذار مكتب : جان مينارد كينز
نام كتاب : تئوري عمومي اشتغال، پول و بهره
- نجات نظام سرمايه داري از بحران دهه 1930
-طرف داري از دخالت دولت و ايجاد تقاضا
-تعادل اقتصاد در اشتغال ناقص
-انقلاب كينزي
9-1 مكتب كينزينهاي جديد
قرن 19 و 20
بنيان گذاران مكتب :
فرانكو موديگلياني و جيمز توبين
-بازار و اقتصاد آزاد ثبات ذاتي ندارد.
سياستهاي ارشادي دولت و مداخله او تأثير
به سزايي در حل مشكل عدم تعادل دارد.
10-1 مكتب پوليون
قرن20
بنيان گذار مكتب : ميلتون فريدمن
- اقتصاد بازار آزاد به طور ذاتي بي ثبات است.
-پول  يكي  از  مهمترين  متغيرهاي تأثير گذار اقتصادي است.
-سياستهاي مداخله گرايانه  دولت  تنها  موجب وخامت امور اقتصادي مي شود.
11-1 مكتب كلاسيكهاي جديد  يا انتظارات عقلايي
بنيان گذاران مكتب :
رابرت لوكاس و توماس سارجنت
- اقتصاد  بازار  آزاد   به  طور  ذاتي  باثبات  و  بحرانهاي اقتصادي كوتاه مدت و زود گذر است.
-مردم در برخورد  با  وقايع  اقتصادي  از  تمام  اطلاعات موجود  و  قابل  دسترس  استفاده  مي  كنند.  بنابر اين سياستهاي دولت خنثي مي شود.
-پول تنها  وسيله  مبادله  است  و  بر  متغيرهاي  واقعي اقتصاد تأثيري ندارد.
12-1 مكتب پست كينزين
- اقتصاد  گرايشي براي خود اصلاح گري ذاتي ندارد.
- دخالت در اقتصاد غير قابل انكار است.
-فرض وجود رقابت كامل غير واقعي است.
-پول  يك عامل و يك متغير اقتصادي صرف است ولي يك عامل بسيار مهم اساسي است.
-سياستهاي درآمدي و برنامه ريزي به عنوان سياستهاي مكمل سياستهاي ارشادي دولت بايد به كار گرفته شود.

 
 
 
Copyright © 2007-2014 Modern Thinkers Party of Islamic Iran, All rights reserved.