صفحه اصلی : سرویس RSS : پیوندها : تماس با ما : درباره ما
امروز:
 
 نظرسنجي  - (نتیجه)
آيا با شبکه سازي سياسي از طريق سايت موافقيد؟

 متن کامل 
آموزش اقتصادي-سطح پايه / سرمايه گذاري چيست؟
1396 دوشنبه 22 خرداد
بزرگنمایی:

سرمايه گذاري چيست؟
سرمايه‌گذاري (Investment) به معني گذاشتن پول در چيزي با انتظار کسب سود از آن است. به عبارتي سرمايه گذاري يعني اختصاص  پول يا ساير دارايي ها در فرصتهاي سرمايه گذاري که انتظار مي رود شخص از آن سود بيشتري کسب کند. سرمايه گذاري در حوزه هاي مختلف معناي نسبتا متفاوتي دارد:

  • در اقصاد کلان: کل مخارج کشور معادل توليد ناخالص داخلي است بعبارتي توليد ناخالص داخلي از جمع چهار قلم مخارج خصوصي+ مخارج دولتي+ سرمايه گذاري + خالص صادرات تشکيل مي شود. از اينرو در حوزه اقتصاد کلان، هر انچه که از توليد ناخالص داخلي پس از کسر مخارج خصوصي و دولتي و خالص صادرات باقي مي ماند، سرمايه گذاري کل کشور را تشکيل مي دهد. سرمايه گذاري کل از آن نظر اهميت دارد که ظرفيتهاي اقتصادي و اشتغال را توسعه مي دهد منوط بر اينکه حجم آن از استهلاک سرمايه ساليانه کشور بيشتر باشد.

  • در اقتصاد خرد (شرکتها) : مفهوم سرمايه گذاري در حوزه اقتصاد خرد  و شرکتها به معناي تامين سرمايه اوليه و يا افزايش سرمايه در شرکتها و موسسات اقتصادي به منظور ايجاد يا توسعه کسب و کارها براي کسب سود بيشتر است. هر چه سرمايه يک شرکت بيشتر باشد، امکان توسعه فعاليتها، کسب سهم بازار بيشتر از محصولات يا خدمات توليدي و نتيجتا کسب و سود و درآمد بيشتر براي آن موسسه فراهم تر خواهد بود. در اين راستا، مفهوم "ريسک و بازده"  اهميت دارد. ريسک و بازده بمعناي آن است که هر گونه فعاليت جديد اقتصادي يا گسترش کسب وکارهاي فبلي با ريسک و عدم اطمينان همراه است از اينرو معمولا در سرمايه گذاري هاي پر ريسک، انتظار سرمايه گذاران کسب بازدهي بالاتر نيز هست و بالعکس.

  • سرمايه گذاري اشخاص: اشخاص حقيقي ممکن است در مواردي تصميم به سرمايه گذاري پول يا دارايي هاي خود در فرصتهاي سرمايه گذاري نمايند. گذاشتن سپرده ها در بانکها توسط اشخاص يک نوع سرمايه گذاري بدون ريسک است. ممکن است فردي بجاي سپرده گذاري در بانک، پول خود را در بورس اوراق بهادار به خريد سهام و يا در بخش مسکن تخصيص دهد. در اين گونه سرمايه گذاريها، شخص با پذيرش مقداري ريسک و عدم اطمينان به دنبال کسب درآمد يا سود مازاد بر سود بدون ريسک بانکهاست. در هر صورت هرگونه سرمايه گذاري شرکتها و اشخاص در فرصتهاي سرمايه گذاري چنانچه مبتني بر شناخت روندهاي اقتصاد کلان و يا کسب و کارها نباشد، لزوما منجر به کسب سود براي آنها نخواهد بود.


 
 
 
Copyright © 2007-2014 Modern Thinkers Party of Islamic Iran, All rights reserved.