صفحه اصلی : سرویس RSS : پیوندها : تماس با ما : درباره ما
امروز:
 
 نظرسنجي  - (نتیجه)
آيا با شبکه سازي سياسي از طريق سايت موافقيد؟

 متن کامل 
امير محبيان: اشتغال بدون حقوق شهروندي، بيگاري است/اصولگرايان از وحدت درونزا نااميد شده اند
1395 دوشنبه 20 دي
بزرگنمایی:

امير محبيان پيش تر با روزنامه اصولگراي رسالت شناخته مي شد و اکنون با نقدهايي که از هر دو جناح سياسي کشور انجام مي دهد.
54 سال دارد، دکتري فلسفه غرب خوانده و همان را درس مي دهد. اندکي دروس حوزوي را هم چاشني آن کرده است. حزب نوانديشان ايران اسلامي و خبرگزاري و مرکز مطالعات استراتژيک آريا را تاسيس و دوبار نيز رتبه نخست سرمقاله نويسي مطبوعات کشور را به دست آورده است.
چشم‌هاي بسته، دهان‌هاي گشوده (فراتحليلي پيرامون وقايع پس از انتخابات رياست جمهوري سال 88) از جمله کتب وي است.
گفت و گو با محبيان از منشور حقوق شهروندي شروع و به مجلس دهم کشيده شد. در انتخابات سال آتي درنگ و برجام را ارزيابي کرد. اما روي کارآمدن ترامپ، قانون دسترسي آزاد به اطلاعات و افق 10 سال آينده کشور را هم ناديده نگرفت.
متن اين گفت و گو پيش روي شماست:

** قانون بايد سپر مردم بي دفاع باشد
ايرنا: براي شروع بحث، ارزيابي خويش را از منشور حقوق شهروندي بفرماييد؟
محبيان: مشکل حقوق شهروندي ، قانونگذاري نيست که مهمتر از همه قانون اساسي حقوق را بر شمرده است. مشکل اساسي، اجراي اين حقوق و رعايت آن از سوي اصحاب قدرت است.

ايرنا: در اين باره سوالي از جانب منتقدان اين منشور وجود دارد و آن اينکه وقتي به فصل سوم قانون اساسي درباره حقوق مردم عمل نمي شود واقعا از دست اين منشور چه برمي آيد؟
محبيان: براي آن که دولت حقوق شهروندي را نهادينه کرده و به عنوان يک فرهنگ در جامعه استوار کند؛ ابتدا بايد خود مجري و مطيع دقيق آن باشد. جهت باز شدن فضا براي حقوق شهروندي لازم است که دولت و اصحاب قدرت از بسياري از حوزه ها که حضور غيرلازم دارند ؛ خارج شوند. تکرار مي کنم آنچه که فضا را براي شهروندان تنگ مي کند، دخالت هاي دولت و اصحاب قدرت است.

ايرنا: از دولت که بگذريم مجلس و قوه قضائيه چه نقشي در تحقق بندهاي منشور ياد شده دارند؟
محبيان: ببينيد مجلس بايد در مسير قانونگذاري همواره اين اصل را مد نظر داشته باشد که مردم صاحب کشور بوده و قوانين بايد در جهت تامين حقوق آنها باشد و اصحاب قدرت در استخدام مردم هستند و نه بالعکس!
قوه قضاييه هم توان خود را براي حفاظت از حريم مردم و براي جلوگيري تجاوز اصحاب قدرت و ثروت در چارچوب قانون قرار دهد. قانون سپر مردم بي دفاع است نه سلاح دارندگان قدرت و ثروت.

ايرنا: نيازي به تصويب قوانين جديد براي عملي شدن اين منشور هم وجود دارد؟
محبيان: همين بديهيات و اصول اوليه رعايت شود باعث تحول بسياري خواهد شد. وقتي قانون زياد شد اجراي قانون در گير اما و اگرها و ابهامات قانوني خواهد شد.

ايرنا: البته برخي منتقدان مشکل اصلي کشور را بيکاري گسترده مي دانند نه حقوق شهروندي. ارزيابي تان چيست؟
محبيان: برداشت غلطي است. ملتي که حقوق و حرمت نداشته باشد کارش هم مي شود عين بيگاري و بردگي!
حتما حقوق شهروندان و رعايت آن بايد به فرهنگ ملي تبديل شود ولي حقوق شهروندي براي بيکاران و ملت گرسنه هم مانند وصف خوراک خوشمزه براي گرسنگان در مرز مرگ، فقط درد را بيشتر مي کند.

** نقض انصاف و خطوط امنيتي توسط برخي نماينده هاي اصولگرا
ايرنا: سراغ مجلس دهم برويم. ليست اميد با سه شعار ` اميد، آرامش، رونق اقتصادي` پا به مجلس گذاشت. صرف نظر از موانع کار، اين فراکسيون تا چه حد از ظرفيت خود براي تحقق شعارهايش استفاده کرد؟
محبيان: البته ارزيابي دقيق عملکرد اين فراکسيون محتاج کار کارشناسي است اما اجمالا روشن است که ميان شعار تا عمل فرق بسيار است.

ايرنا: ائتلاف اصولگرايان نيز با سه شعار ` معيشت، امنيت و پيشرفت` پا به عرصه انتخابات گذاشت. آنها تا چه حد در عمل به اين شعارها موفق بودند؟
محبيان: ائتلاف اصولگرايان کار ساده تري داشت و آن انتقاد بود. به گمانم در انتقاد موفق عمل کرد و حتي شديدتر از حد عادي، که گاه مرزهاي انصاف و خطوط امنيتي هم زير پا گذاشت. ما در نقد هم مرز داريم و آن حريم اخلاق و انصاف و منافع ملي و خطوط قرمز امنيت ملي است.

** نااميدي اصولگرايان از وحدت درونزا
ايرنا: ارزيابي تان از انتخابات سال آتي رياست جمهوري چيست؟ آيا در همچنان بر پاشنه روحاني مي چرخد؟
محبيان: موقعيت دولت روحاني زياد خوب نيست و اين به ناتواني اين دولت در دفاع از عملکرد خود در نزد افکار عمومي بر مي گردد. اما از رانت بر سر قدرت بودن برخوردار است. پيروزي روحاني ممکن است به وسيله اصولگرايان متحد و قدرت تهييج افکار عمومي توسط آنها به چالش کشيده شود. هرچند اصولگرايان کار دشواري پيش رو دارند.

ايرنا: نتيجه انتخابات آتي رياست جمهوري و شوراها چه تاثيري در توسعه سياسي و اقتصادي کشور خواهد داشت؟
محبيان: حتما سياست ها و رويکردهاي دولت ها و پيروزمندان شوراها مي تواند تاثير زيادي بر توسعه و تعالي کشور داشته باشد. ولي متاسفانه دولت ها و پيروزمندان پيشين هميشه درگير حواشي شده و مردم و سياست هاي توسعه را از ياد برده و مستي شراب قدرت و ميل به بقاي به هر قيمت آنها را از راه بدر مي برد. همين تجربيات، ما و مردم را بدبين کرده است.

ايرنا: در صورت رياست جمهوري مجدد آقاي روحاني، ارزيابي تان از دوره دوم ايشان چيست؟
مجبيان: به نظرم در صورت پيروزي روحاني اگر تغيير جدي در سياست و رويکرد خود براي اقناع افکار عمومي نداشته باشد زير فشار از هر سه سو يعني مردم، اصولگرايان و اصلاح طلبان قرار خواهد گرفت.

ايرنا: و پيش بيني جنابعالي از آرايش سياسي اصولگرايان در انتخابات آتي رياست جمهوري و شوراها چيست؟
محبيان: اجمالا اصولگرايان چون از وحدت درونزا نااميد شده اند؛ مکانيزم هاي وحدت برونزا فعال شده است. فعلا سياست همه `صبر و انتظار` و حتي تاييد صوري تحرکات فعلي است تا گناه شکست احتمالي بر گردن آن ها نيفتد، ولي در هر حال بايد منتظر شد و ديد. افق هنوز روشن نيست.

ايرنا: پيش بيني تان از آرايش سياسي اصلاح طلبان ؟
محبيان: اصلاح طلبان مجبور به حمايت از روحاني هستند و گزينه اي ديگر ندارند. ولي من احساس مي کنم کساني از چهره هاي اصلاحات هم زمان را براي انتقام از بي اعتنائي هاي روحاني مهيا ديده و مي کوشند سياست حمايتي اصلاح طلبان را زير سوال برند. احتمالا به زودي تحرکات بيشتري از سوي آنها خواهيد ديد.
اما در شوراي شهر فکر مي کنم اصلاح طلبان خواهند کوشيد شوراها را تسخير کنند تا سکويي براي انتخابات رياست جمهوري ١٤٠٠ داشته باشند.

ايرنا: و اعتدال گرايان؟
محبيان: اعتدال گرايان در رياست جمهوري حامي مطلق روحاني و در شوراها ذيل اصلاح طلبان عمل خواهند کرد زيرا پتانسيل تشکيلاتي مستقلي ندارند.

ايرنا: اگر خودتان رئيس جمهور بوديد چه اقداماتي را در سطح ملي انجام مي داديد؟
محبيان: نخست احياي اعتماد ملي به دولت که سخت مخدوش شده است و سپس جلب اعتماد نخبگان که آن هم مخدوش است. آن گاه ايجاد تعادل ميان سياست هاي زود بازده و سياست هاي کلان نگر. مهمتر از همه ساماندهي تيمي از مديران که دغدغه کشور را بيش از دغدغه خود و جناحشان داشته باشند.
و در پايان، اولويت بندي مشکلات کلان کشور که از تعداد انگشتان دو دست بيشتر نيست و در دوران خود مي کوشيدم حداقل چند مشکل را براي هميشه حل کنم و البته تامين آينده و سلامت جسم و ذهن جامعه مهمترين آن مي بود. زيرا جامعه ما بسوي پير شدن مي رود ولي آينده براي آنان اطمينان آور نيست.
والبته بالاتر از همه اولويت نخست را به آموزش و پرورش و بويژه معلمان ابتدايي مي دادم. اگر ملتي فرهيخته و پيشرفته مي خواهيم بايد کار را از کودکستان ها و مدارس ابتدايي شروع کنيم.

ايرنا: و اگر شهردار تهران بوديد چه کارهايي را انجام مي داديد؟
محبيان: درکنار امور مهم روزانه با تمام قدرت بر روي فرهنگ سازي زيست شهري کار مي کردم. معتقدم سرمايه گذاري بر روي فرهنگ حتما سودده خواهد بود.
ثانيا مردم و توان و نيت خيرخواهانه آنها را در حل مشکلات شهر بکار مي گرفتم. ما به دور از شعار، مردم خيرخواه و خوش فهمي داريم که ظرفيت حمايتي بالايي دارند که از آن غفلت شده است.

** توافق هسته اي بهتر از عدم توافق بود
ايرنا: جناب محبيان. شايد توافق هسته اي را بتوان پرکشمکش ترين موضوع يک سال اخير جامعه ايران دانست. يکسال از برجام گذشته است. در صورت نبود برجام وضع کنوني کشور در ابعاد مختلف چگونه بود؟
محبيان: از جهاتي وضع ما در صورت ادامه تنگناي برجام، سخت تر و دشوار تر بود ولي ما عادت داريم که به محض خروج از سختي همه چيز را فراموش مي کنيم و حتي دوستاني که ما را ياري کردند و گره گشودند کنار مي زنيم. اين رفتاري است که در سختي هاي آينده ، ما را با فقدان يار مواجه خواهد کرد. متاسفانه زود فراموش مي کنيم و زود مغرور مي شويم.

ايرنا: دستاوردهاي برجام چيست؟
محبيان: ببينيد شناسايي اين دستاوردها بعضا قابل تشخيص بوده و برخي نياز به گذشت زمان دارد. در مجموع حتما اين توافق بهتر از عدم توافق بوده است. البته طبعا کارکردها نسبي است و توقع مطلق انگارانه هم نداريم.

ايرنا: دستاوردهاي برجام تا کنون چه بوده است؟
محبيان: کاهش فشار ذهني و اقتصادي بر دولت که البته اين کاهش فشار را مردم هنوز احساس نکرده اند و حتي بعضا معکوس هم بوده است.

** بدون دسترسي آزاد به اطلاعات، اجراي حقوق شهروندي امکان پذير نيست
ايرنا: سراغ فضاي مجازي برويم. افزايش دسترسي به اينترنت و بالتبع آن شبکه هاي اجتماعي، در ساليان اخير چه تاثيري بر تحقق شعار استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي داشته و خواهد داشت؟
محبيان: اينترنت و جوامع مجازي بر گستره دانايي افزوده ولي از عمق آن کاسته است و البته بر سطح توقع ملي از حاکمان افزوده است. در صورتي که اين افزايش انتظار و توقع ملي از سوي حاکمان درک و پاسخ مناسب به آن داده نشود مي تواند بذرهاي اعتراض را در جامعه بارور کند.

ايرنا: اهميت اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات چيست؟
محبيان: اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات مهم و رعايت و اجراي آن از همه ديگر بندهاي منشور حقوق شهروندي مهمتر است. زيرا بدون اجرا، همه اين قوانين شعاري پوچ بيش نيست.

** آمدن ترامپ به ضرر روحاني است
ايرنا: به زودي دونالد ترامپ به کاخ سفيد راه مي يابد. حضور وي چه اثري در فضاي سياسي داخل ايران خواهد گذاشت؟
محبيان: حتما حضور ترامپ بر وجهه دولت روحاني و رويکرد او اثر منفي دارد. اميدوارم رفتارهاي تند و نابخردانه دولت ترامپ بر استحکام و عقلانيت و هوشمندي مواضع ايران بيفزايد نه بر تندي و هيجانات آن. راه مقابله با قدرت خشن و مهاجم ؛ استفاده از قدرت هوشمند است.

ايرنا: و چند سوال متفرقه. عدم شکل گيري گفت و گوي ملي درباره مسائل مهمي چون بحران آب، آلودگي هوا و مسائل محيط زيستي چيست؟
محبيان: حاشيه هاي نامفيد غالب در فضاي گفت و گوي ملي به علاوه سياسي کردن اين مباحث باعث شده است که مشکلات لاينحل بماند و مردم هم عليرغم سختي کشيدن ، اميدي به حل امور از سوي مسئولان دولتي نداشته باشند.

ايرنا: و افق 10 سال آينده کشور را چگونه مي بينيد؟
محبيان: کوتاهي افق ديد مسئولان به روز و هفته و ماه ما را وامي دارد که از نگاه به برنامه هاي ١٠ ساله خودداري کنيم. مسئولان گاهي در حالي که ستاره ها را رصد مي کنند به چاله هاي پيش پا فرو مي افتند و گاه براي خروج از چالش هاي روز، آينده را از ياد مي برند.

ايرنا: دغدغه محيط زيستي شما چيست؟
آلودگي رواني، آلودگي محيط زيست اخلاقي و مهمتر از همه حل معضل بي اعتنائي مسئولان به زيست بهينه مردم. درضمن حتما اگر مسئولان محيط زيست يا اقتصادي و ... سخن سياسي مي گفتند و به بازي هاي پوچ و سخنان بي معنا روي مي آوردند بدون تامل آنها را چنان کنار مي زدم که درس عبرتي براي ديگران باشد. تا در حالي که مردم تدريجا در حال مرگ بر سر اثر مسموميت بخاطر آلودگي آب و هوا هستند به بازيگري هاي پوچ قدرت طلبانه روي نياورند.

ايرنا
 
 
 
Copyright © 2007-2014 Modern Thinkers Party of Islamic Iran, All rights reserved.