صفحه اصلی : سرویس RSS : پیوندها : تماس با ما : درباره ما
امروز:
 
 نظرسنجي  - (نتیجه)
آيا با شبکه سازي سياسي از طريق سايت موافقيد؟

 متن کامل 
آموزش هاي حزبي- ضرورت تحقق سياست اخلاقي
1391
بزرگنمایی:


نوشته دکتر امير محبيان

روابط انسانها با همديگر و نيز موفقيت سازمانها و حتي حکومت‌ها به عاملي ذهني وابسته است که آن را "اعتماد" مي‌نامند.
ذهني بودن اعتماد به‌معناي بي‌ارزش بودن آن نبوده و بالعکس پژوهش‌هاي روانشناختي دال بر آن است که ارزش اين عامل ذهني يعني اعتماد حتي از واقعيت هم بيشتر است.
اعتماد نيز مخلوق نوعي تصوير ذهني است که از فرد يا جريان و يا حتي يک سازمان از کوچکترين تا بزرگترين آن يعني حکومت در ذهن مخاطبان پديد مي‌آيد.
اهميت اين پديده تا آن حد است که مديريت برداشت و ادراک
(Perception management)  در حال حاضر در همه امور اقتصادي، اجتماعي و سياسي تا سرحد حکومتداري به‌عنوان فن يا هنري بسيار کليدي مورد توجه قرار گرفته است.
بنا بر اين ممکن است در کشوري عدالت ايجاد شود ولي احساس عدالت ايجاد نشود يا آزادي در دستور کار بوده و در ارکان سياسي جاري باشد ولي در اذهان توده ها احساس آزادي پديد نيايد، در همين حال، عکس آن هم ممکن است، يعني در جامعه‌اي چون جوامع غربي احساس آزادي پديد آيد در حالي‌که آن آزادي از سوي انديشمندانش با مفهوم متعالي آزادي فرسنگ‌ها فاصله داشته باشد.
اشاره‌ها، نشانه‌ها و علائم صادر شده از رفتار مسئولان يا حتي مجريان ساده در يک نظام سياسي ممکن است که تصويري را در اذهان توده‌هاي مردم پديدآورد که با واقعيت يا حتي آرمان‌هاي آن نظام همخواني نداشته باشد.
نظام اسلامي ايران پس از گذشت بيش از سي سال کوشيده است که تصويري از کارآمدي، استقلال طلبي، عدالت‌خواهي و غلبه معنويت بر دنيا‌طلبي ايجاد کند، اما پاره اي از رفتارهاي ناهمگون يا حتي عملکردهاي در حالت "خوشبينانه" جاهلانه و در بدترين حالت، مغرضانه، باعث شده است که اين تصوير مثبت در مواردي مخدوش گردد.
ترديدي نيست که فضاي سياسي و اجتماعي در جامعه ما بايد تجلي‌گاه معنويت و پاکي باشد ولي بعضي از دلسوزان برآنند که ما در واقعيت از آن فاصله زيادي داريم و پاره‌اي بر اين اعتقادند  که حتي برخلاف آن راه مي‌سپاريم.
اگر منصفانه بنگريم اين تصوير مخدوش با نيت مسئولان ارشد نظام هماهنگي ندارد ولي رفتارهاي ناصواب به آن دامن زده است.
سخنان روز گذشته مقام معظم رهبري خطاب به رئيس و مسئولان عالي قوه قضائيه به‌واقع خطابي عام به همه دست‌اندرکاران کشور در هر سطحي است، خطابي که بايد به پالايش محيط سياسي آلوده شده به ويروس تهمت و برچسب‌هاي ناصواب بينجامد، ترديدي نيست هر حرکتي که به سلب اعتماد مردم از نظام بينجامد و تصوير نادرست را پديد آورد، اقدامي مفسدانه است ولي اين اقدام مفسدانه نه فقط از سوي براندازان بلکه گاهي ممکن است از سوي دوستان جاهل هم صورت گيرد، کساني‌که مرزهاي اخلاق و انسانيت را زيرپا گذاشته و برخلاف قواعد ديني، آبروي انسان‌ها را دستمايه بازي‌هاي کودکانه سياسي يا رسيدن به اهداف حقير دنيايي خود مي‌کنند، آخرت خويش و آبروي نظام را بازيچه اقدامات جاهلانه خود قرار داده‌اند.
سياست اسلامي بايد تجلي‌گاه نورانيت  و معنويت باشد .رفتارهاي ماکياوليستي با هرنيتي به هر سويي که برود، مسلماً روبه سوي خدا نخواهد داشت.
رهبري معظم‌انقلاب در سخنان خود بر يک اصل بنيادين اخلاق اجتماعي و فردي اسلامي تأکيد کردند که هيچ‌کس حق ريختن آبروي يک مسلمان را ندارد. در فضاي متأسفانه آلوده به تهمت‌ها اين اصل به‌ظاهر بديهي تا چه حد براي جان‌هاي تشنه معنويت و پاکي فضاي سياسي ايران شيرين است و چقدر سياستمداران و مسئولان ما بايد با اين سخنان خويشتن را بسنجند.
بر اين باورم که توصيه‌هاي مقام معظم رهبري که مصداق امر به معروف و نهي از منکر در شرايط کنوني است؛ نبايد صرفاً توصيه‌اي اخلاقي تلقي شود، بلکه ضروري است قوه قضائيه ضمانت‌هاي قانوني را براي جلوگيري از ريختن آبروي آحاد مردم، ابتدا از سوي صاحبان قدرت و سپس از سوي هر کسي فراهم آورد، زيرا آلودگي فضاي سياسي به ويروس تهمت و ناپاکي اخلاقي صرفاً مايه گريز سياستمداران خداباور از صحنه شده و عرصه را براي قدرت‌طلبان و فرصت طلبان دنياگرا فراهم مي‌کند و بس.

 
 
 
Copyright © 2007-2014 Modern Thinkers Party of Islamic Iran, All rights reserved.